top of page

Privacybeleid Nguyen Oriental Foods 

Privacy & Veiligheid
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij u gegevens nodig. Nguyen Oriental Foods vindt het belangrijk, om de privacy van de gegevens die u aan ons verstrekt, te beschermen. Graag informeren wij u dan ook, waarom wij om uw gegevens vragen en wat wij ermee doen. Wij raden u aan om ons privacybeleid zorgvuldig door te lezen. Mocht u vragen hebben, bel ons dan op +31 (0)76 50 10 878 of mail ons via info@nofnl.com.

Waarop is ons privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens (zowel bedrijfs- als persoonsgegevens), welke u aan ons verstrekt. Dit kan zijn via onze website, via de telefoon of via e-mail. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt, gaat u akkoord met ons privacybeleid en onze voorwaarden.

Wat gebeurt er met de verstrekte gegevens?
Uw gegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem. Wij gebruiken deze gegevens om onze diensten/producten aan u te kunnen leveren. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor eigen gebruik. Wij verstrekken deze niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze factuur te verwerken en/of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?


Inlogaanvraag / Offerte aanvraag / Bestelling / Informatie aanvraag via website
Wij leveren uitsluitend aan bedrijven, vandaar dat wij informeren naar uw bedrijfsnaam, naam contactpersoon + functie, e-mailadres, website, adresgegevens, telefoonnummer, KvK inschrijving, BTW nummer. Deze gegevens hebben wij nodig om vast te stellen dat wij inderdaad met een bedrijf te maken hebben. Uw naam hebben we nodig om u aan te kunnen spreken, het e-mail adres om u te kunnen antwoorden en uw telefoonnummer om u te kunnen bellen bij eventuele vragen. Naar aanleiding van de door uw verstrekte gegevens kunnen we u inlogaanvraag goedkeuren, uw vragen beantwoorden, offertes correct adresseren en bestellingen correct verwerken en bij u afleveren.

Product recall
Indien er onverhoopt iets mis is met een product, welke u bij ons hebt gekocht, gebruiken wij uw aankoop- en klantgegevens om te zien of en wanneer u het betreffende product bij ons heeft gekocht en om vervolgens hierover met u contact op te nemen, indien dat voor het welzijn of de veiligheid noodzakelijk is.

Vragen of klachten
Indien u een vraag of klacht hebt over een levering, gebruiken we de eerder door u verstrekte gegevens, evenals uw bestelgegevens om daarover met u te communiceren.

Folders / nieuwsbrieven / aanbiedingen
De gegevens welke u aan ons heeft verschaft, gebruiken wij tevens om u te informeren over onze aanbiedingen, producten en diensten. De emailadressen gebruiken wij om u doormiddel van digitale nieuwsbrieven op de hoogte te houden van onze aanbiedingen, producten en diensten. Mocht u geen e-mails meer van ons willen ontvangen, dan kun u zich via de nieuwsbrief die u ontvangt afmelden. Om onze nieuwsbrieven te verbeteren, voeren wij statistische analyses uit op onze verstuurde nieuwsbrieven. We houden dan bijvoorbeeld bij welke versie van de nieuwsbrief er verstuurd is of de nieuwsbrief geopend is, waar precies op geklikt is en of het versturen van een nieuwsbrief heeft bijgedragen aan ons bedrijfsresultaat.

Website
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Hiermee wordt bijvoorbeeld bijgehouden of u een nieuwe bezoeker of een terugkeerde bezoeker bent op onze website. Als u uw gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld in het contactformulier of wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden deze gegevens opgeslagen. Als u via een link op een andere website op onze site terecht komt, wordt deze domeinnaam ook bijgehouden. Indien u via een link op een andere website op onze site terecht komt, willen wij u er graag op wijzen, dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van deze site van derden. Om onze website beter af te stemmen op de wensen van onze bezoekers wordt een statistische analyse van bezoek- en klikgedrag gemaakt, bijvoorbeeld om te zien hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina´s veel bekeken worden. De gegevens die wij voor dit doel opslaan zijn niet herleidbaar tot individuele klanten. Er zijn de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze website te voorkomen.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies om onze website beter en klantvriendelijker te maken. Een cookie is een klein tekstbestand, dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze bevat informatie over uw bezoek aan een website. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies voor het opslaan van uw inloggegevens en voor statistische analyse (via Google Analytics) van het bezoek- en klikgedrag op onze website. U kunt ervoor kiezen om geen gebruik te maken van Cookies. Houdt er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt.

Beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij nemen het beschermen van uw gegevens heel serieus. De gegevens die wij verzamelen zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken Dit gebeurd bijvoorbeeld door het versleutelen van gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Hoelang bewaren wij u gegevens?
Uw gegevens bewaren wij zo lang als u klant bij ons bent of zo lang de wet dat voorschrijft.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer u uw gegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u deze gegevens te aller tijde aanpassen en/of verwijderen. Dit kunt u doen door ons te bellen op +31 (0)76 50 10 878 of te mailen via info@nofnl.com . U kunt ons ook een brief sturen: Nguyen Oriental Foods, Handelsweg 10, 4879 AJ Etten-Leur, Nederland.

Wat als ons privacybeleid wordt gewijzigd?
Dagelijks zijn wij, mede in samenwerking met onze klanten, bezig met het verbeteren van onze diensten. Hierdoor kan het noodzakelijk blijken, dat we onze informatie over gegevensbescherming moeten aanpassen. Wij adviseren u daarom regelmatig om onze website te controleren of er wijzigingen in ons privacybeleid zijn aangebracht. Indien het wijzigingen betreft die gevolgen kunnen hebben voor uw persoonlijke profiel, dan informeren wij u hier natuurlijk persoonlijk over.

Disclaimer
Wij besteden uiterste zorg aan de samenstelling en informatie op onze website. Mocht er onverhoopt informatie op staan welke niet correct is, dan kan hieraan geen enkel recht worden ontleend. Wij behouden het recht om onze website te allen tijde te wijzigen. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid betreffende de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website uitdrukkelijk van de hand.

Aansprakelijkheid
Wij wijzen iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die kunnen voortvloeien uit het gebruik/bezoek van onze website uitdrukkelijk van de hand. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen, welke via onze website uw computer kunnen infecteren of het verlies van programma´s of andere gegevens op uw computer.

bottom of page